فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران آیین نامه
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع آیین نامه
تعداد کتابها: ۱۰۴ عدد
مقررات ملی مبحث 21 پدافند غیرعامل - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقررات ملی مبحث 20 علائم و تابلوها - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقررات ملی مبحث 18 عایق بندی و تنظیم صدا - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۱۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقررات ملی مبحث 16 تاسیسات بهداشتی - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقررات ملی مبحث 5 مصالح وفرآورده های ساختمانی - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۳۳,۵۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی مهندسی زلزله - مهندس عبدالرئوف رئوفی
مهندس عبدالرئوف رئوفی
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیستم نمای مرکب عایق و اندود - مهندس سعید بختیاری
مهندس سعید بختیاری
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۰۰۰
۴۰
۴,۲۰۰ تومان
طراحی ساختمان های الگو در شهر جدید هشتگرد - گروه های تحقیق در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دانشگاه فنی برلین
گروه های تحقیق در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دانشگاه فنی برلین
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۵۰
۶,۰۰۰ تومان
مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی - مهندس محمد عظیمی آقداش، مهندس مرتضی آبدار بخشایش، مهندس مظفر سلیمانی
مهندس محمد عظیمی آقداش، مهندس مرتضی آبدار بخشایش، مهندس مظفر سلیمانی
نسخه چاپی
دیجیتال
متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی - مهندس محمد علی فرشادفر
مهندس محمد علی فرشادفر
نسخه چاپی
دیجیتال
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی - گروه مهندسین مشاور مهرپویان
گروه مهندسین مشاور مهرپویان
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای مبحث هفتم (پی و پی سازی) - دفتر امور مقررات ملی ساختمان
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) - دفتر امور مقررات ملی ساختمان
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای بکارگیری سامانه های نظارت تصویری در جاده ها هماهنگ با سایر اجزای ITS - وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل
وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل
نسخه چاپی
دیجیتال
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل ونقل جاده ای - شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای طراحی و اجرای علائم برجسته راه - شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
نسخه چاپی
دیجیتال
دستورالعمل مطالعات و طراحی سیستم های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونلهای جاده ای - شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
نسخه چاپی
دیجیتال
دستورالعمل آزمایش های استاتیکی شمعها - شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل
نسخه چاپی
دیجیتال
مبانی جداول و استانداردهای عمران - جلال صالحی مبین، مهدی مسافری، سید مهیار متولی عنبران
جلال صالحی مبین، مهدی مسافری، سید مهیار متولی عنبران
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای مبحث 13 - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
دیجیتال
مبحث بیست  1 واژه‌نامه مقررات ملی ساختمان - علی اصولی، وحید اسداله پور
علی اصولی، وحید اسداله پور
نسخه چاپی
دیجیتال