فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران معماری
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع معماری
تعداد کتابها: ۵۶۷ عدد
تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت - مهندس حسن نوبهار
مهندس حسن نوبهار
نسخه چاپی
۳۲۰,۰۰۰
۵
۳۰۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ساختمان های بلند مرتبه با سیستم سازه لوله ای - سهیل درخشنده نژاد
سهیل درخشنده نژاد
نسخه چاپی
۸۰,۰۰۰
۱۰
۷۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل فضاهای شهری و معماری - هانیه شاه مجمدیان
هانیه شاه مجمدیان
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰
۵
۶۶,۵۰۰ تومان
دیجیتال
عناصر و جزئیات اجرای ساختمان - امیر رضا روحی زاده
امیر رضا روحی زاده
نسخه چاپی
۱۲۵,۰۰۰
۶
۱۱۷,۵۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی نظری معماری و شهرسازی - مرجان نامور، فاطمه جدی ساروی
مرجان نامور، فاطمه جدی ساروی
نسخه چاپی
۲۱۰,۰۰۰
۵
۱۹۹,۵۰۰ تومان
دیجیتال
ایستایی به بیان ساده - امیررضا روحی زاده
امیررضا روحی زاده
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۵
۱۱۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
درک عمومی معماری منظر - لیلا میر خورسندی لنگرودی
لیلا میر خورسندی لنگرودی
نسخه چاپی
۱۴۸,۰۰۰
۵
۱۴۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری اسلامی - امیررضا روحی زاده
امیررضا روحی زاده
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۵
۱۱۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایستایی ویژه دانشجویان معماری - امیررضا روحی زاده
امیررضا روحی زاده
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰
۶
۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تاریخ معماری جهان - امیررضا روحی زاده
امیررضا روحی زاده
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۵
۱۱۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیستم های ساختمانی در معماری (فن ساختمان) - سید جواد طباطبایی، سحر قلیچی
سید جواد طباطبایی، سحر قلیچی
نسخه چاپی
۱۹۵,۰۰۰
۴
۱۸۷,۷۵۰ تومان
دیجیتال
زبان تخصصی معماری - شبنم خلیل پور، ساناز فرشاد
شبنم خلیل پور، ساناز فرشاد
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰
۵
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کارشناسی ارشد مواد و مصالح ساختمانی - علیرضا قادری آرام، سحر علی رضائی، سپیده عالی رضائی
علیرضا قادری آرام، سحر علی رضائی، سپیده عالی رضائی
نسخه چاپی
۲۱۰,۰۰۰
۵
۱۹۹,۵۰۰ تومان
دیجیتال
کتاب هفتم معماری (تکنولوژی معماری پیشرفته) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
پرسپکتیو و سایه ها - مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰
۱۰
۸۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی داخلی منازل مسکونی (ویرایش جدید) - رضا شاطریان
رضا شاطریان
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول طراحی دانشکده معماری - امین جعفری، سلما ملکی، فاطمه حسین زاده
امین جعفری، سلما ملکی، فاطمه حسین زاده
نسخه چاپی
۱۶۵,۰۰۰
۱۰
۱۴۸,۵۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی طراحی معماری ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی (مهندس دریانی) - مهندس مهدی دریانی
مهندس مهدی دریانی
نسخه چاپی
۲۳۸,۰۰۰
۵
۲۲۶,۱۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی مبتنی بر شواهد برای مراکز درمانی - کریم مردمی-هاشم هاشم نژاد-کسری حسن پور رحیم آباد-ملیحه باقری
کریم مردمی-هاشم هاشم نژاد-کسری حسن پور رحیم آباد-ملیحه باقری
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰
۵
۹۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری کلیسا - محمدرضا پور جعفر، محمدشریف شهیدی
محمدرضا پور جعفر، محمدشریف شهیدی
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰
۱۰
۶۷,۵۰۰ تومان
دیجیتال
معماری اسلامی - روبرت هیلن برند
روبرت هیلن برند
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
هنر و معماری اسلامی - رابرت هیلن برند
رابرت هیلن برند
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۲۰
۹۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری و برج سازی - مهندس غلامحسین ایران منش
مهندس غلامحسین ایران منش
نسخه چاپی
۸۹,۰۰۰
۵
۸۴,۵۵۰ تومان
دیجیتال
معماری جهان اسلام بعد از ایران (جلد دوم) - بهاره رضایی جعفری، شهره علی بخشی
بهاره رضایی جعفری، شهره علی بخشی
نسخه چاپی
۱۴۵,۰۰۰
۲۹
۱۰۳,۵۰۰ تومان
دیجیتال
انسان طبیعت معماری - نازنین گلپرور فرد
نازنین گلپرور فرد
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
Sketch up در طراحی محوطه - دانیل تل
دانیل تل
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰
۱۰
۱۶۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طرح و نمای دربها - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰
۱۰
۳۱,۵۰۰ تومان
دیجیتال
400 مدل پنجره (جلد اول) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰
۱۰
۲۲,۵۰۰ تومان
دیجیتال
طرح و نمای حفاظ راه پله - مهندس مهدی پرنا
مهندس مهدی پرنا
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰
۱۰
۲۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دایره المعارف نقاشی - مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۲۷۰,۰۰۰
۱۰
۲۴۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دایره المعارف هنر - مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۳۰۰,۰۰۰
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی - ابوالقاسم سید صدر
ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۱
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
هنرهای سنتی ایران در یک نگاه - حسین یاوری، فاطمه عرفانی
حسین یاوری، فاطمه عرفانی
نسخه چاپی
۲۴۰,۰۰۰
۱۰
۲۱۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
واژه نامه عمومی هنر - دکتر محمد اعظم زاده
دکتر محمد اعظم زاده
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰
۱۰
۵۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دلوز و گاتاری برای معماران (مبانی نظری معماری فولدینگ) - آندرو بلنتاین
آندرو بلنتاین
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیری در هنر و معماری ایران - دکتر حسین یاوری
دکتر حسین یاوری
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۱۰
۹۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری فضای سبز (محوطه سازی) - ابوالقاسم سید صدر
ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری - امیر هدایتی، دکتر اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی
امیر هدایتی، دکتر اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی
نسخه چاپی
۶۵,۰۰۰
۱۰
۵۸,۵۰۰ تومان
دیجیتال
بیان آب در معماری مناظر - هانیه سادات اخوان، پرهام بقایی، محمدرضا لیلیان، علی اکبر تقوایی
هانیه سادات اخوان، پرهام بقایی، محمدرضا لیلیان، علی اکبر تقوایی
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کتاب سوم مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی - مهدی پرنا، محمد پرنا
مهدی پرنا، محمد پرنا
نسخه چاپی
۸,۰۰۰
۱۰
۷,۲۰۰ تومان
دیجیتال