فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ تاسیسات ساختمان
جستجوی کتاب:
کتابهای دارای برچسب تاسیسات ساختمان
تعداد کتابها: ۲۸ عدد
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ( مراقبت ونگهداری از ساختمان ها ) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۵,۰۰۰
۳۰
۳,۵۰۰ تومان
مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پله های برقی) - مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۴,۰۰۰
۳۸
۲,۵۰۰ تومان
میکرو تاسیسات برقی طراحی نظارت | ویرایش 1400 - محمد کریمی
محمد کریمی
نسخه چاپی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۴۳,۰۰۰ تومان
راهنمای طرح و اجرای موتورخانه - مهندس داریوش هادی زاده
مهندس داریوش هادی زاده
نسخه چاپی
۲۵۲,۰۰۰
۵
۲۳۹,۴۰۰ تومان
دیجیتال
اصول، مبانی و ایمنی در سرویس و نگهداری آسانسورها - مهندس امیر خرمی، مهندس آنتونی آندون
مهندس امیر خرمی، مهندس آنتونی آندون
نسخه چاپی
۱۰۸,۰۰۰
۵
۱۰۲,۶۰۰ تومان
دیجیتال
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۳) در اجرا و نظارت ساختمان‌ های فولادی و بتنی از تخریب تا تحویل - مهندس علیرضا صمیمی، محمدرضا اسکندری
مهندس علیرضا صمیمی، محمدرضا اسکندری
نسخه چاپی
۱۱۹,۰۰۰
۵
۱۱۳,۰۵۰ تومان
دیجیتال
از سیر تا پیاز ساختمان سازی سنگ کاری ساختمان (مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی ) - امیر سرمد نهری
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰
۱۰
۶۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
عناصر و جزئیات اجرای ساختمان - امیر رضا روحی زاده
امیر رضا روحی زاده
نسخه چاپی
۱۲۵,۰۰۰
۶
۱۱۷,۵۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوم دانش فنی معماری (2) تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰
۱۰
۲۰,۷۰۰ تومان
دیجیتال
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان - امیررضا روحی زاده
امیررضا روحی زاده
نسخه چاپی
۲۱۰,۰۰۰
۵
۱۹۹,۵۰۰ تومان
دیجیتال
تعمیر و نگهداری ساختمان - مهندس سید محسن کاردان، امیر سرمد نهری
مهندس سید محسن کاردان، امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۱۰
۹۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی) - مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۴۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۲,۵۰۰ تومان
مبحث 13 مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۴۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۲,۵۰۰ تومان
چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان - مهندس داریوش هادی زاده
مهندس داریوش هادی زاده
نسخه چاپی
۸۶,۰۰۰
۵
۸۱,۷۰۰ تومان
دیجیتال
مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان - مهندس بهمن جلیلیان اختیاری
مهندس بهمن جلیلیان اختیاری
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایمنی در صنعت پله برقی - مهندس فرشاد رزمجو
مهندس فرشاد رزمجو
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰
۵
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اعضای غیرسازه ای -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
مرجع سیستم های حفاظت در برابر صاعقه - سید امیر محمدی
سید امیر محمدی
نسخه چاپی
۵۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستيار مهندس - مهندس حميد اديبي
مهندس حميد اديبي
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
محاسبات تاسیسات ساختمان - مهندس سید مجتبی طباطبایی
مهندس سید مجتبی طباطبایی
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تهویه مطبوع برای معماران - کورکی بینگلی
کورکی بینگلی
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فرهنگ تاسیسات ساختمان (ویرایش سوم) - محمدرضا سلطاندوست
محمدرضا سلطاندوست
نسخه چاپی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیرفعال) - زهرا قیابکلو
زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۳۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 3 (روشنایی الکتریکی) - دکترزهرا قیابکلو
دکترزهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ارزیابی سیستم های تاسیساتی مکانیکی ساختمان های مسکونی - دکتر شهرام دلفانی،مهندس هادی پاسدار شهری،مهندس مریم کرمی
دکتر شهرام دلفانی،مهندس هادی پاسدار شهری،مهندس مریم کرمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۴,۵۰۰
۳۴
۳,۰۰۰ تومان
تاسیسات عمومی ساختمان ویرایش چهارم - سید شرف الدین حسینی، فردین عنایتی کلیجی
سید شرف الدین حسینی، فردین عنایتی کلیجی
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (4) - مهندس امید هاشمی، مهندس آرش نصیر طوسی، مهندس ایرج فصیحی
مهندس امید هاشمی، مهندس آرش نصیر طوسی، مهندس ایرج فصیحی
نسخه چاپی
دیجیتال