جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ApproximatePlastic Modulus of Wide Flange Beam Sections
ناموجود
رایگان

ApproximatePlastic Modulus of Wide Flange Beam Sections


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد مدول پلاستیک تقریبی مقاطع تیر بال پهن صحبت می‌شود. ضوابط مقدمانی طراحی به روش حالت حدی در راهنمای AISC ارائه شده‌است. و یک قانون ساده و اولیه برای تخمین مدول پلاستیک در تیرهای بال پهن مهارشده در این مقاله ارائه شده است. برای خواندن ادامه مطبل به متن مقاله رجوع کنید.