جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


فلوچارت بارگذاری(چاپ سیاه و سفید)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

فلوچارت بارگذاری(چاپ سیاه و سفید)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۹
تعداد صفحه:
۸۶
ویرایش/شماره چاپ:
چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فلوچارت بارگذاری بر اساس مبحث ششم ویرایش سال ۱۳۹۸ خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که پس از تألیف فلوچارت بارگذاری بر اساس مبحث ششم ویرایش سال ۱۳۹۲، توفیق تألیف فلوچارت جدید بر اساس ویرایش ۱۳۹۸ آیین نامه را به ما عطا فرمود؛ تا هم به آنچه وعده کرده بودیم عمل نماییم و هم بتوانیم حاصل پژوهش و تجربه خویش را در اختیار مهندسان و همکاران و دانشجویان محترم قرار دهیم. بی‌شک استقبال و ابراز علاقه این عزیزان مشوقی ارزنده برای تسریع آماده‌سازی این اثر بود.    فلوچارت حاضر مشتمل بر هفت فصل کلی است که ضوابط و اصول بارگذاری در سازه ها را در بر دارد.    در فصل اول فلوچارت مطالب کاملی در مورد انواع ترکیب بارهای عنوان شده در مبحث ششم ویرایش سال ۱۳۹۸ ارائه میگردد. انواع ترکیب بارها بر حسب روش ضرایب بار و مقاومت، تنش مجاز یا مقاومت مجاز، ترکیب بارهای حالات بهره‌برداری تشریح گردیده و در هر مورد نکات آیین نامه‌ای با توضیحات لازم بیان می شود.    فصل دوم فلوچارت به بار مرده اختصاص دارد. در این فصل علاوه بر مفاهیم کاربردی و ضوابط آیین‌نامه‌ای، جدول جرم مخصوص مواد و جدول جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان ارائه می‌شود.    در فصل سوم فلوچارت به بار زنده پرداخته می شود. رئوس کلی این فصل شامل بار زنده تیغه ها، بار معادل تیغه بندی، نامناسب ترین وضع بارگذاری، کاهش بار زنده طبقات و بام، بار زنده متمرکز کف ها، بار زنده وارد بر نرده و جان پناه و میله دستگیره و جان پناه پارکینگ و نردبان ثابت، بار زنده نامشخص، آویز های کششی نگهداری کف ها، سازه های نگهدارنده ماشین آلات و آسانسور،  بار جراثقال و جدول حداقل بارهای زنده می باشد.چیدمان مفهومی و مرحله به مرحله این فصل خواننده را به خوبی با بارهای زنده ساختمان ها آشنا می سازد.    فصل چهارم این اثر به بار سیل اختصاص یافته است. در این فصل هر آنچه که در آیین‌نامه آورده شده به صورت فلوچارته ارائه می شود.    فصل پنجم در برگیرنده انواع بار برف می باشد تمامی پارامترهای لازم برای محاسبه بار برف به صورت کامل و همراه با نکات کاربردی و اشکال مفهومی و جداول لازم ارائه شده و این فصل چیدمان کاربردی تری نسبت به آیین نامه دارد تا داوطلب با مراجعه به موضوع مورد نظر با تمامی مطالب مربوط به آن موضوع در یک دسته‌بندی روبرو شود و از سردرگمی رهایی یابد.    فصل ششم به بررسی و نحوه ی بارگذاری سازه و اعضا برای بار باران و یخ می پردازد.    فصل هفتم این فلوچارت به نحوه طراحی سازه و قطعات الحاقی به سازه ازجمله نما در برابر باد اختصاص یافته است. یکی از مشکلات رایج در اجرای نمای ساختمان ها در کشور عزیز ما عدم طراحی و محاسبه سازه نما می باشد و در این فصل کنترل و بارگذاری قطعات الحاقی به سازه در برابر باد تشریح گردیده است. چیدمان مفهومی و فلوچارتی این فصل و  بکارگیری از اشکال کاربردی، سرعت داوطلب در تست زنی را با کم کردن خطای احتمالی بالا خواهد برد.    هرچند طی بازخوانی های مکرر سعی و تلاش فراوانی به عمل آمده تا نوشته حاضر از کمترین اشتباهات برخوردار باشد لیکن باور داریم این اثر دارای لغزش ها و کاستی‌هایی است؛ پیشاپیش از خوانندگان محترم به لحاظ احتمال وجود اشتباهات و اشکالاتی که از نظر نویسندگان دور مانده صمیمانه پوزش می طلبیم.    دریافت نقطه نظرات پیشنهادات و رهنمودهای همکاران محترم دانشجویان ارجمند و خوانندگان عزیز موجب امتنان و سپاسگزاری خواهد بود.  در پایان اعلام می‌داریم حق معنوی و مادی این اثر برای تهیه‌کنندگان محفوظ بوده و هرگونه چاپ و تکثیر و استفاده بدون پرداخت مالی اشکال شرعی و قانونی داشته و نارضایتی مولف این اثر را در بر خواهد داشت. فهرست کتاب: فصل اول: ترکیب بارها بارهای وارد بر سازه ترکیب بارهای روش ضرایب بار و مقاومت ترکیب بارهای روش تنش مجاز یا مقاومت مجاز ترکیب بارهای حوادث غیر عادی ترکیب بارهای مقاومت سازه و اجزاء آن ترکیب بارهای تغییر شکل قائم ترکیب بارهای تغییر مکان جانبی نسبی ترکیب بار تغییر مکان ناشی از بارهای خود کرنشی فصل دوم: بار مرده – بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی سطح بارگیر اعضا بار مرده جدول جرم مخصوص مواد جدول جرم واحد حجم مصالح و اجزاء ساختمان بار خاک و فشار هیدرو استاتیکی فصل سوم: بار زنده بار زنده تیغه ها بار معادل تیغه بندی نا مناسب ترین وضع بارگذاری کاهش بار زنده طبقات کاهش بار زنده بام بار زنده متمرکز کف ها بار وارد بر سیستم نرده و جان پناه بار وارد بر میله دستگیره سیستم جان پناه پارکینگ نردبان ثابت بار زنده نامشخص آویزهای کششی نگهدارنده کف ها سازه نگهدارنده ماشین آلات سازه نگهدارنده آسانسور بار جراثقال جدول حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز کف ها فصل چهارم: بار سیل تعاریف الزامات طراحی بار طراحی دیوار فروریزشی بارهای ناشی از سیل ضریب اطمینان در مقابل لغزش و واژگونی فصل پنجم: بار برف بار برف بام بار برف مبنا ضریب شرایط دمایی ضریب برف گیری ضریب اهمیت برف ضریب شیب بار متوازن و نامتوازن بام های شیب دار بار متوازن و نامتوازن بام های قوسی بار متوازن و نامتوازن بام های دندانه دار و کنگره ای و تاوه چین دار گنبدها نامناسب ترین وضع بارگذاری بار انباشتگی بام های پله ای (سقف با دو کد ارتفاعی) بار انباشتگی با م های پایین تر در ساختمان مجاور بار انباشتگی با اثر خرپشته و دست انداز روی بام بار برف لفزنده سربار باران بر برف نا پایداری برکه ای و انباشتگی آب احداث بام ساختمان جدید در کنار ساختمان موجود فصل ششم: بار باران و بار یخ بار باران بار یخ فصل هفتم: بار باد نحوه اعمال بار باد روش های محاسبه بار باد دسته بندی ساختمان ها تعیین روش محاسبه بار باد فشار باد بر سازه های ساختمانی پارامترهای  در محاسبه بار باد جدول سرعت و فشار مبنای باد ضریب اثر تغییر سرعت ارتفاع مبنای باد Z ضریب پستی و بلندی زمین ضریب هم راستایی باد ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه در محاسبه سازه های ساختمانی ضریب ترکیبی  در ساختمان های کوتاه مرتبه در محاسبه سازه های ساختمانی بارگذاری بخشی در سازه های ساختمانی کنترل های بار باد در سازه های ساختمانی فشار باد بر اجزاء و پوشش نما ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما ضریب ترکیبی  در ساختمان های کوتاه مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما ضریب ترکیبی  در ساختمان های با بام پله ای در محاسبه اجزاء و پوشش نما