جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Fresh Look at Bolted End-Plate Behavior and Design
ناموجود
رایگان

A Fresh Look at Bolted End-Plate Behavior and Design


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله نگاهی جدید به رفتار و طراحی اتصال پیچی با ورق انتهایی مطرح می شود. اتصال پیچی با ورق انتهایی به عنوان اتصالات خمشی سازه‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. وبه هرحال ممکن است ورق‌هایی که با راهنمای AISC طراحیمی‌شوند، به طور غیرواقع بینانه‌ای سنگین باشد. در روش نیروی مطرح شده، ناحیه ورق انتهایی اطراف بال کششی تیر، مشابه یک مقطع تی شکل درنظر گرفته می‌شود. از این‌رو، در این مقاله ملاحظات بال تی شکل به جای ورق انتهایی میتواند استفاده شود...