جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


فاز ۲ توسعه معیار طراحی لرزه ای براساس عملکرد
ناموجود
۳۰,۰۰۰ریال

فاز ۲ توسعه معیار طراحی لرزه ای براساس عملکرد


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۹
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در سال ۲۰۱۲، انجمن تکنولوژی کاربردی (ATC) یک برنامه ۱۰ ساله را طی قراردادی با آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) برای توسعه یک روش نسل جدید ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها تکمیل کرد. فرآورده‌های حاصل که مجموعاً با نام FEMA P-۵۸، ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها، روش و پیاده سازی شناخته می‌شوند، یک روش کلی و مراحل پیشنهادی را برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای محتمل یکایک ساختمان‌ها بر اساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد ساختگاه، سازه‌ای، غیر سازه‌ای و کاربری تشریح می‌کند. اخیراً FEMA فاز بعدی کاری را برای استفاده از روش ارزیابی عملکرد در محک زنی عملکرد مدل آیین‌نامه‌ها و استانداردهای طراحی لرزه‌ای ایالات متحده و توسعه معیار طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد پشتیبانی کرده است. در این روش، عملکرد لرزه‌ای در یک اساس احتمالاتی به‌صورت پتانسیل تحمیل خسارت یا آسیب‌ها به شکل هزینه‌های تعمیر، زمان تعمیر، تلفات جانی، اعلام عدم ایمنی و اثرات محیط زیستی دسته بندی می‌شود. اهداف طراحی لرزه‌ای مدنظر شامل حفظ زندگی، محدود کردن هزینه‌های تعمیر و زمان تعمیر و عملکرد کاربردی می‌باشند که توسط مراحل FEMA P-۵۸ و سنجش‌های عملکردی اندازه گیری می‌شود. این مقاله یافته‌ها و راهکارهای ابتدایی برنامه ۵ ساله جدید برای توسعه معیار طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد را ارائه می‌کند.