جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی
۸۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۷۰۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
ارائه شیوه مدون و جامع ی از یک سو وهمچنین ترویج علوم بهسازی لرزه ای در بین مهندسان و دانشجویان ، نویسنده را بر آن داشته با یاری ایزد منان و کمک اساتید و همکاران بر پایه تجربه ی بهسازی لرزه ای حاصل از بهسازی لرزه ای ساختمانها و تحقیقات صورت گرفته کتاب زیر را به حضور علامندان تقدیم نماید. این کتاب به صورت تفصیلی مراحل بهسازی لرزه ای انواع ساختمان های بنائی اعم از مسلح و غیر مسلح را بر اساس سطوح عملکرد با استفاده از جداول تنظيم شده بر پايه آئين نامه هاي بهسازي لرزه اي به خواننده ارائه می دهد . در اين کتاب سعي شده است با توجه به ضوابط ارائه شده در دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود " نشریه ۳۶۰ " و دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح موجو د " نشریه ۳۷۶ " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر قالب ساختمانهای بنائی شیوه نامه ی کاربردی و جامع ازنحوه ی استفاده از آئین نامه ، همگام با مثالهای کاربردی ارائه گردد . مراحل ارزیابی لرزه ای مقدماتی ، نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز ، ارائه طرح بهسازی لرزه ای مقدماتی و نهایتاً ارائه طرح نهائی و اجرائی ساختمانهای بنائی با ارائه نقشه های جزئیات اجرا و تحلیل و بهسازی لرزهای اجزای غیر سازه ای در این کتاب تشریح گردیده است . با توجه به سوابق حرفه ای نویسنده در زمینه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، در این کتاب سعی گردیده نکات ارزیابی ،تحلیل ، ارائه طرح بهسازی با توجه به نوع ساختمانهای بنائی بومی ایران و مصالح مورد استفاده ارائه گردد. جهت هرچه کاربردی شدن این کتاب ، محتویات ارائه شده در کتاب مذکور در پنج بخش کلی به شرح زیر ارائه گردیده است که برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای مطالعه بخش های یک و دو برای خواننده الزامی می باشد و بخش سوم و چهارم و پنج جهت تثبیت آموخته های است . بخش اول: نکات ویژه محاسباتی و کاربردی بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنائی بخش دوم: نکات ویژه مدل سازی ساختمانهای بنائی در نرم افزارهاي مرتبط بخش سوم: مثالهای کاربردی و جامع ساختمانهای بنائی بخش چهارم :نقشه هاي جزئيات بهسازي لرزه اي اجزاي سازه اي و غير سازه اي ساختمانهاي بنائي بخش پنجم :شامل پیوست های اجرایی می باشد که به اشاره و ارائه تصاویر و جزئیات مهندسی بهسازی لرزه ای می پردازد .