جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Modified Equation for Expected Maximum Shear Strength of the Special Segment for Design of Special Truss Moment Frames
ناموجود
رایگان

A Modified Equation for Expected Maximum Shear Strength of the Special Segment for Design of Special Truss Moment Frames


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
سیستم “STMF” از یک تیر خرپایی با یک المان خاص تشکیل شده، و این قطعه بایستی تحت زلزله‌های شدید به صورت غیرالاستیک رفتار ‌کند ولی سایر المان‌ها مانند اتصالات تیر به ستون، به صورت الاستیک باقی خواهد ماند. و می‌تواند به صورت ضربدری ساخته شود. وقتی که سیستم STMF تحت نیروی جانبی قرار می‌گیرد، برش ایجاد شده در تیر اصلی ابتدا توسط اعضای قطری و اعضای مورب جان در تیر اصلی تحمل می‌شود.