جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns
ناموجود
رایگان

A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
ملاحظات طراحی ستون‌های مختلط موضوع مورد بحث این مقاله است. اعضای فشاری با مقطع مختلط فلزی-بتنی مشابه ستون فلزی رفتار می‌کند، اگر، در مقطع مختلط مقاومت و سختی عضو فلزی، چندین برابر مقاومت و سختی اعضای بتنی باشد. اگر مقاومت و سختی مقطع بتنی به طور چشمگیری بیشتر از مقاومت و سختی مقطع فولادی باشد، مقطع مختلط مانند یک ستون مسلح بتنی رفتار می‌کند...