جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A New Approach for Design of Steel Beam-Columns
ناموجود
رایگان

A New Approach for Design of Steel Beam-Columns


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد رویکردی جدید برای طراحی تیرستون‌های قولادی ارائه می‌دهد. روش‌های طراحی کنونی بر اساس روش ضرایب بار و مقاومت است(LRFD). این شرایط به به مهندسین در طراحی امکاناتی می‌دهد و اغلب اجازه انتخاب مقاطعی که برای شرایط خاصی موثرتر هستند را، می‌دهد. در این مقاله چند مثال با استفاده از روش طراحی مورد استفاده کنونی و روش پیشنهادی ارائه می‌گردد.