جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ارتعاش ناشی از گام برداشتن
ناموجود
۳۰,۰۰۰ریال

ارتعاش ناشی از گام برداشتن


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۲۷
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
ویژگی بارهای دینامیکی ناشی از گام برداشتن: بار دینامیکی بر اثر قدم زدن تحت تأثیر عواملی همچون سرعت راه رفتن، طول گام و فرکانس گام می‌باشد. درگذشته، اکثر مطالعات بر روی نیروها و ارتعاشات قائم اعمال شده توسط انسان متمرکز بود. با این حال مؤلفه افقی نیروی ناشی از قدم زدن نیز اهمیت لازم برای بررسی را دارد. یکی از مشهورترین نمونه‌ها، مشکل مشاهده شده در پل Millennium در لندن به دلیل بارهای تحمیل شده توسط انسان است. مدل‌سازی مشکلات پل Millennium براثر ارتعاشات تحمیل شده توسط انسان با استفاده از نرم افزار SAP۲۰۰۰ در بخشی از این متن پیش رو ارائه خواهد شد.