جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


An Assessment of K Factor Formulas
ناموجود
رایگان

An Assessment of K Factor Formulas


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد ارزیابی فرمول k بحث می‌شود. از طراحی‌های متداول سازه‌ای، این نتیجه حاصل شده که مقاومت خمشی قاب و مقاومت خمشی المان‌های سازه‌ای وابسته به یکدیگرند، اما لحاظ این وابستگی چندان هم موضوع چشمگیری نیست و این موضوع از نظریه (SSRC)، با این موضوع که "در طراحی، دو موضوع پایداری المان‌های سازه‌ای و پایداری سیستم قاب دو موضع مستقل درنظر گرفته می‌شوند."، حمایت می‌کند.