جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه ۳۶۰
ناموجود
ناموجود

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه ۳۶۰


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۸۱۰
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۱ رای
آموزش بهسازی ساختمان بر مبنای نشریه ۳۶۰ ایران