جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی سازه‌های فولادی (جلد ششم) طراحی اتصالات به روش حالات حدی و مقاومت مجاز
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

طراحی سازه‌های فولادی (جلد ششم) طراحی اتصالات به روش حالات حدی و مقاومت مجاز


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۴
تعداد صفحه:
۹۰۰
ویرایش/شماره چاپ:
دهم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
چاپ جلد پنجم کتاب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی با نگرش حالات حدی (LRFD) و با تکیه بر طراحی اعضاء در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه ۱۳۹۳ تدوین و منتشر گردید و با استقبال عزیزان علاقمند طی مدت کمتر از شش ماه به چاپ سوم خود رسید. در ویرایش چهارم سال ۱۳۹۲ مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان ایران شیوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی بر مبنای روش حالات حدی (ضرائب بار و مقاومت) استوار است. ارائه‌‌‌‌‌‌ی این شیوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی که به LRFD نیز موسوم است، مؤلفین را بر آن داشت تا با پشتوانه‌‌‌‌‌‌ی تجربیات سالیان طولانی تدریس دروس طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی و به منظور درک مناسب‌‌‌‌‌‌تر و منطقی‌‌‌‌‌‌تر مطالب به تدوین مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از کتب در این زمینه همت گمارند. در اغلب آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های معتبر طراحی در کشورهای مختلف اساس طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی بر تعیین مقاومت اسمی استوار است. چنان‌‌‌‌‌‌چه هدف طراح استفاده از نگرش LRFD باشد، لازم است مقاومت مورد نیاز که با توجه به ترکیبات بارگذاری روش حالات حدی محاسبه می‌‌‌‌‌‌شود با حاصل‌‌‌‌‌‌ضرب مقاومت اسمی در ضریب کاهش مقاومت مقایسه و کنترل گردد. برای مهندسان و طراحانی که علاقمند به استفاده از نگرش مقاومت مجاز (ASD) می‌‌‌‌‌‌باشند، ضروری است مقاومت مورد نیاز را که با توجه به ترکیبات روش مقاومت مجاز تعیین می‌‌‌‌‌‌کنند، با حاصل مقاومت اسمی تقسیم بر ضریب اطمینان مقایسه و کنترل کنند. این نحوه‌‌‌‌‌‌ی نگرش طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی که می‌‌‌‌‌‌تواند تحت عنوان نگرش متحدانه در طراحی نامگذاری شود، در کتاب پیش‌‌‌‌‌‌رو برای طراحی اتصالات در سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که پس از تعیین مقاومت اسمی تفاوت اساسی بین دو نگرش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) وجود نخواهد داشت، انتظار می‌‌‌‌‌‌رود آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های طراحی در آینده به این نکته عنایت کرده و هر دو نگاه مذکور به طراحی را قابل قبول بدانند. ضرورت‌‌‌‌‌‌ها و الزامات‌‌‌‌‌‌ طراحی اتصالات در سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی به ویژه در مباحث لرزه‌‌‌‌‌‌ای به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که استفاده از مقاومت نهایی اتصال با منطق مورد انتظار از رفتار آن تحت بارهای زلزله سازگاری مناسب‌‌‌‌‌‌تری دارد. چون مثال‌‌‌‌‌‌های ارائه شده در جلد سوم کتاب طراحی اتصالات سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی مورد استقبال علاقمندان قرار گرفته بود، در این جلد از اکثر مثال‌‌‌‌‌‌های جلد مذکور که جنبه‌‌‌‌‌‌ی کاربردی داشته و متفاوت با مثال‌‌‌‌‌‌های دیگر کتب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی می‌‌‌‌‌‌باشد، استفاده شده است. کتاب حاضر شامل یازده فصل است که در آن‌‌‌‌‌‌ها علاوه بر اشاره به اصول و مبانی طراحی انواع اتصالات، ضوابط و روابط مورد نیاز همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های کاربردی متعددی ارائه می‌‌‌‌‌‌شود. کلیاتی در مورد اتصالات سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی، شامل انواع اتصالات برحسب فن اتصال و میزان صلبیت و شکل‌‌‌‌‌‌پذیری آنان، میزان و نوع نیروی انتقالی، شکل هندسی و نوع اعضای اتصال‌‌‌‌‌‌شونده همراه با عملکرد رفتار هر یک از اتصالات رایج در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم تحت عنوان اتصالات جوشی انواع فرآیندهای جوشکاری، نحوه‌‌‌‌‌‌ی انتخاب الکترود، نکات اجرایی و ایمنی جوشکاری، جوشکاری فولادهای ساختمانی، معایب و نواقص جوش، بازرسی و کنترل، انواع جوش و اتصالات جوشی، علائم جوشکاری، سطح مؤثر جوش و محدودیت‌‌‌‌‌‌های اندازه‌‌‌‌‌‌ی آن و نحوه‌‌‌‌‌‌ی محاسبه‌‌‌‌‌‌ی تنش در انواع جوش ارائه شده و نحوه‌‌‌‌‌‌ی تعیین مقاومت اسمی جوش بر مبنای مصالح فلز جوش و فلز پایه و نیز ضریب کاهش مقاومت برای نگرش LRFD و ضرایب اطمینان برای نگرش ASD همراه با ضوابط آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای مربوطه بیان می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوعی از طراحی اتصالات جوشی با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه گردیده است. فصل سوم کتاب به طراحی اتصالات پیچی اختصاص دارد. در این فصل انواع اتصالات پیچی از نوع اتکایی و اصطکاکی، نحوه‌‌‌‌‌‌ی عملکرد و رفتار هر یک تحت نیروهای اعمالی، اندرکنش برش و کشش در آنان، مشخصات و فواصل سوراخ‌‌‌‌‌‌ها در اتصالات پیچی، نحوه‌‌‌‌‌‌ی تعیین مقاومت اسمی و طراحی برای هر دو نگرش LRFD و ASD همراه با چگونگی محاسبه‌‌‌‌‌‌ی مقاومت مورد نیاز برای حالات گوناگون بارگذاری ارائه می‌‌‌‌‌‌شود، مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع در این فصل خواننده را با مفاهیم طراحی اتصالات پیچی آشنا خواهد کرد. با مطالعه‌‌‌‌‌‌ی فصول اول تا سوم کتاب آمادگی لازم در خواننده جهت طراحی انواع اتصالات ساده و نیمه صلب و خمشی که قرار است در فصول چهارم تا یازدهم ارائه گردد، فراهم می‌‌‌‌‌‌شود. به اتصالات مفصلی ساده در فصول چهارم و پنجم این اثر پرداخته شده است. در فصل چهارم اتصال مفصلی ساده تیر به ستون و تیر به تیر به کمک نبشی جان تشریح می‌‌‌‌‌‌گردد. مواردی از قبیل میزان صلبیت نبشی جان، مراحل طراحی اتصال قاب‌‌‌‌‌‌شده به کمک پیچ و جوش همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های گوناگون با هر دو نگرش LRFD و ASD در این فصل آورده شده است. به رفتار و طراحی اتصالات نشسته‌‌‌‌‌‌ی تقویت‌‌‌‌‌‌شده و تقویت‌‌‌‌‌‌نشده و نیز خورجینی در فصل پنجم پرداخته می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل انواع گوناگون اتصالات ساده‌‌‌‌‌‌ی نشسته همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه خواهد شد. فصل ششم به طراحی انواع اتصالات خمشی اختصاص یافته است. نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و ضوابط طراحی انواع اتصالات خمشی متداول و نیمه‌‌‌‌‌‌صلب از مطالب عمده‌‌‌‌‌‌ی این فصل است. انواع اتصالات لرزه‌‌‌‌‌‌ای خمشی تأییدشده همراه با نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و الزامات طراحی آن‌‌‌‌‌‌ها در این فصل ارائه می‌‌‌‌‌‌شود. مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع و گوناگون به منظور تبیین و تشریح بهتر اتصالات خمشی با استفاده از هر دو نگرش LRFD و ASD برای انواع اتصالات معمولی و لرزه‌‌‌‌‌‌ای در این فصل آورده شده است. به نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و ضوابط طراحی اتصالات زانویی چهارگوش و ماهیچه‌‌‌‌‌‌ای خطی و منحنی در فصل هفتم این مجموعه پرداخته خواهد شد. در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع از اتصالات زانویی و ماهیچه‌‌‌‌‌‌ای همراه با طراحی کامل یک قاب شیب‌‌‌‌‌‌دار با اتصال زانویی با نگرش حالات حدی LRFD ارائه خواهد شد. فصل هشتم این کتاب به ارائه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی اتصالات خورجینی خمشی اختصاص دارد. در این فصل خوانندگان محترم ضمن آشنایی با دو نوع اتصال خورجینی خمشی مثال‌‌‌‌‌‌هایی را از طراحی این‌‌‌‌‌‌گونه اتصالات به روش LRFD و ASD مشاهده خواهند کرد. فصل نهم این مجموعه به طراحی اتصال ستون به پی در حالات گوناگون می‌‌‌‌‌‌پردازد. چگونگی رفتار این نوع اتصال تحت انواع بارگذاری‌‌‌‌‌‌های محوری (فشاری و کششی) و خمشی همراه با نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی آنان از مباحث عمده‌‌‌‌‌‌ی این فصل است. نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی ورق‌‌‌‌‌‌های کف‌‌‌‌‌‌ستون و چگونگی تقویت آنان و نیز محاسبه‌‌‌‌‌‌ی میل‌‌‌‌‌‌مهارهای لازم برای تحمل نیروهای کششی با مقادیر بزرگ با هر دو نگرشLRFD و ASD در این فصل آورده شده است. چون طرح ورق‌‌‌‌‌‌های کف‌‌‌‌‌‌ستون تحت خمش دو محوره نیز از مسائل مورد توجه مهندسان و طراحان است، مؤلفین در این فصل به صورت جامع به این موضوع پرداخته و نرم‌‌‌‌‌‌افزاری نیز تهیه و همراه با این کتاب تقدیم می‌‌‌‌‌‌دارند. در انتهای هر بخش در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوعی با استفاده از هر دو نگرش LRFD و ASD برای آشنایی بیشتر خوانندگان ارائه می‌‌‌‌‌‌شود. فصل دهم این جلد به نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و چگونگی اجرای وصله‌‌‌‌‌‌ی تیرها و ستون‌‌‌‌‌‌ها برای سازه‌‌‌‌‌‌های باربر غیرلرزه‌‌‌‌‌‌ای و لرزه‌‌‌‌‌‌ای اختصاص یافته است. در این فصل ضمن تشریح نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی انواع وصله‌‌‌‌‌‌های پیچی و جوشی برای تیرها و ستون‌‌‌‌‌‌ها به ویژه در سیستم‌‌‌‌‌‌های باربر جانبی لرزه‌‌‌‌‌‌ای، چگونگی طراحی این‌‌‌‌‌‌گونه وصله‌‌‌‌‌‌ها همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های گوناگون با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه خواهد شد. به نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی اتصالات خرپایی و ورق‌‌‌‌‌‌های اتصال آن در فصل یازدهم پرداخته می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل چگونگی طراحی ورق‌‌‌‌‌‌های اتصال توسط دو روش بلاجت و ویتمور با هر دو نگرش LRFD و ASD بیان و مثال‌‌‌‌‌‌های متعددی جهت استفاده‌‌‌‌‌‌ی دانشجویان و مهندسان ارائه می‌‌‌‌‌‌گردد. تألیف و نشر این کتاب با تلاش و همراهی عزیزانی که به اختصار به زحمات آنان اشاره می‌‌‌‌‌‌شود، میسر گردید.