جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی
۸۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۸۱۷
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
نخستین گام جهت بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی ارزیابی سطح عملکرد موجود ساختمان فولادي مورد مطالعه است که این عمل با انجام عملیات محاسباتی با استفاده از ضوابط آئین نامه ی و نرم افزارهای مرتبط و انجام آزمایشات بر حسب نوع سيستم ساختمان میسر می گردد .گام دوم تعیین طرح بهسازی ساختمان فولادی بر حسب سطح عملکرد مورد انتظار با توجه به دانش فنی بومی و تکنولوژی بومی از یک سو و ارزیابی اقتصادی طرح از سوی دیگر می باشد و درنهایت ارائه طرح بهسازی اجرائی با در نظر گرفتن کلیه شاخص های فنی اجرائی ساختمان فولادی موجود صورت مي گيرد.ارائه شیوه مدون و جامع ی بهسازی لرزهای ساختمانهای فولادی موجود از یک سو وهمچنین ترویج علوم بهسازی لرزه ای در بین مهندسان و دانشجویان ، نویسنده را بر آن داشته با یاری پروردگار متعال و کمک اساتید و همکاران بر پایه تجربه ی حاصل از بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و تحقیقات صورت گرفته کتاب زیر را به حضور علامندان تقدیم نماید . مراحل بهسازی لرزه ای انواع ساختمان های فولادی به صورت تفصیلی بر اساس سطوح عملکرد با استفاده از جداول تنظيم شده بر پايه آئين نامه هاي بهسازي لرزه اي در این کتاب به خواننده ارائه می شود . در اين کتاب سعي شده است با توجه به ضوابط ارائه شده در دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود " نشریه ۳۶۰ " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو نشریه فیما-۳۵۶ در قالب ساختمانهای فولادی شیوه نامه ی کاربردی و جامع از نحوه ی استفاده از آئین نامه و مدل سازی آن در نرم افزار ها ی مرتبط همگام با مثالهای کاربردی ارائه گردد . مراحل ارزیابی لرزه ای مقدماتی ، نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز ، ارائه طرح بهسازی لرزه ای مقدماتی و نهایتاً ارائه طرح نهائی و اجرائی ساختمانهای فولادی با ارائه نقشه های جزئیات اجرا و تحلیل و بهسازی لرزهای اجزای غیر سازه ای در این کتاب تشریح گردیده است . با توجه به سوابق حرفه ای نویسنده در زمینه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، در این کتاب سعی گردیده نکات ارزیابی ،تحلیل ، ارائه طرح بهسازی با توجه به نوع ساختمانهای فولادی بومی ایران و مصالح مورد استفاده ارائه گردد. همچنین شیوه نامه ی کلی از تحلیل غیر خطی سازه ها با مثال کاربردی از پروژه های اجرا شده توسط نویسنده به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . جهت هرچه کاربردی شدن این کتاب ، محتویات ارائه شده در کتاب مذکور در چهار بخش کلی به شرح زیر ارائه گردیده است که برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای مطالعه بخش های یک و دو برای خواننده الزامی می باشد و بخش سوم و چهارم جهت تثبیت آموخته های بخش یک و دو و آموزش تهیه مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی است . بخش اول: اصول و مبانی کاربردی بهسازي لرزه ای ساختمانهای فولادی بخش دوم: نکات ویژه مدل سازی ساختمانهای فولادی در نرم افزار بخش سوم:ارائه شيوه هاي كاربردي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي بخش چهارم : مثالهای کاربردی و جامع بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی