جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی سازه‌های فولادی (جلد پنجم) - به روش حالات حدی (LRFD-ASD) ویرایش جدید
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

طراحی سازه‌های فولادی (جلد پنجم) - به روش حالات حدی (LRFD-ASD) ویرایش جدید


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۴
تعداد صفحه:
۸۴۸
ویرایش/شماره چاپ:
نوزدهم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
ویرایش اول جلد حاضر که در اردیبهشت ۱۳۹۳ تقدیم عزیزان شد و طی مدت سه سال سیزده بار تجدید چاپ گردید ضمن تأکید بر اصول طراحی به روش حالات حدی و مزایای آن، بر شیوه­ ی طراحی اعضا بر مبنای روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) استوار بود. آیین­ نامه­ ی AISC ۳۶۰-۲۰۱۶ و نیز آخرین ویرایش مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران هر دو شیوه­ ی طراحی به روش ­های ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) را در طراحی به روش حالات حدی معتبر می­دانند. تلاش نویسندگان در ویرایش جدید جلد حاضر که تحت عنوان چاپ چهاردهم عرضه می­ شود، تشریح مطالب براساس تجربیات مؤلفان برای درک بهتر و منطقی­ تر مطالب مورد نیاز دانشجویان و دانش ­آموختگان براساس آیین­ نامه­ های مذکور است. كتاب حاضر در هفت فصل بدین شرح تنظيم شده است: در فصل اول، ضمن بيان مقدمه‌اي بر زيربنا و مزاياي روش حالات حدي و ارائه تشابهات و تفاوت‌هاي آن با روش تنش مجاز، اصول كلي اين شيوه طراحي مورد توجه قرار گرفته است. فصل دوم به "طراحي اعضاي كششي" به شيوه‌ي حالات حدي اختصاص يافته است. در اين فصل ضمن ارائه ضوابط و مباني نظري و آيين‌نامه‌اي، مثال‌هاي متنوعي نيز ارائه شده است. در فصل سوم، "طراحي اعضاي فشاري"، مباني نظري پايداري ستون‌هاي منفرد و متشكل از چند نيمرخ براساس معيارهاي كمانش خمشي، كمانش پيچشي و كمانش خمشي ـ پيچشي ارائه مي‌شود. همراه با بيان ضوابط و روابط آيين‌نامه‌اي، جهت تبيين بهتر موضوع، مثال‌هايي در هر مورد ارائه شده است. هم­چنین ضوابط مربوط به اعضای فشاری دارای اجزای لاغر به همراه مثال­هایی در ارتباط با آن، به این فصل اضافه شد. فصل چهارم كتاب، "طراحي اعضاي خمشي"، به ارائه مباني نظري و آيين‌نامه‌اي طراحي انواع تيرها با اشكال گوناگون مقاطع با توجه به پديده‌هاي كمانش موضعي، كمانش جانبي، كمانش جانبي ـ پیچشی و تسليم اختصاص دارد. در اين فصل نيز در هر مورد مثال‌هاي متنوعي ارائه شده است. علاوه بر آن در ویرایش جدید کتاب حاضر، ضوابط مربوط به مقاطع دارای بال لاغر و نحوه محاسبه مقاومت اعضای خمشی دارای بال لاغر به مطالب این فصل اضافه شده است. فصل پنجم كتاب، "طراحي تيرورق‌ها"، اصول كلي و مباني طراحي نظري و آيين‌نامه‌اي تيرورق‌ها با نگرش ضرائب بار مقاومت و مقاومت مجاز را ارائه مي‌نمايد. در اين فصل علاوه بر تأكيد بر روابط نظري حاكم بر تيرورق‌ها مثال‌هاي متنوعي نيز بیان گردیده است. هم­چنین براساس تغییرات گسترده­ای که در آیین­نامه برای محاسبه ظرفیت برشی مقاطع انجام گرفته است، کلیه روابط مربوطه و مثال­ها بازنویسی شده­اند. فصل ششم كتاب، "طراحي تير ـ ستون‌ها"، به ضوابط و اصول نظري و آيين‌نامه‌اي اعضاي تحت اثر توأمان لنگر خمشي و نيروي محوري اختصاص يافته است. در اين فصل نحوه تحليل مرتبه اول و دوم بيان و مثال‌هاي گوناگوني نيز در هر مورد ارائه خواهد شد. فصل هفتم كتاب به" طراحي اعضاي خمشي و فشاري با مقطع مختلط" اختصاص داشته و در آن ضمن تبيين مقاومت فشاري و خمشي اين اعضا، ضوابط آيين‌نامه‌اي طراحي ستون‌ها، تيرها و تیر ـ ستون­های با مقطع مختلط همراه با مثال‌هاي متعدد ارائه شده است. هم­چنین ضوابط مربوط به کنترل تغییر مکان و ارتعاش اعضای مختلط و طراحی برش­گیرها به همراه ضوابط مربوط به اعضای مختلط دارای اجزا لاغر به مطالب این فصل اضافه گردیده است.