جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵,۰۰۰ریال

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۲۲
ویرایش/شماره چاپ:
اول ۱۳۹۶
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث چهاردهم - مقررات ملی ساختمان : تاسیسات مکانیکی ( ویرایش سوم ۱۳۹۶ )