جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


معماری، باغ منظر
۳۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

معماری، باغ منظر


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۷
تعداد صفحه:
۱۷۷
ویرایش/شماره چاپ:
سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فهرست فصل اول: دوران انسان گرایی از منطق تا خیال پردازی (قرن پانزدهم میلادی تا قرن هفدهم میلادی) قرن پانزدهم، رنسانس ایتالیایی! گسستگی در تداوم تدریجی قرون وسطی فصل دوم: قرن هجدهم دوران روشنگری: نوسان میان منطق و احساس فصل سوم: قرن نوزدهم، قرن تاریخگرایی، قرن تغییر رابطه انسان - طبیعت به انسان - فناوری و قرن پیدایش پارک های شهری فصل چهارم: قرن بیستم، گسستگی از تاریخ گرایی گذر از هنرهای تجسمی تا هنر باغ سازی و معماری جنبه های خردگرا و طبیعت گرای معماری لوکوربوزیه ویلا ساووا، رابطه بین طبیعت عینی و طبیعت ذهنی ١٩٢٨ - ١٩٣٠ شاندیگار: انطباق جنبه های طبیعتگرا و خردگرای لوکوربوزیه (١٩۵٢ - ۱۹۵۹) شهر، طبیعت و انسان