جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ارزیابی دینامیکی غیرخطی یک برج پله دار بیمارستان با اثرات اندرکنش خاک سازه (SSI) و ضربه ساختمان ها به یکدیگر
ناموجود
۳۰,۰۰۰ریال

ارزیابی دینامیکی غیرخطی یک برج پله دار بیمارستان با اثرات اندرکنش خاک سازه (SSI) و ضربه ساختمان ها به یکدیگر


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
۱۲
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
برج آسانسور/ پله در منطقه خلیج سانفرانسیسکو واقع شده است. این برج یک سازه بتنی مسلح شش طبقه با سطح تراز پایه یکسان است. در حال حاضر این برج با یک سازه بتنی مسلح دو طبقه موجود ادغام شده که خدمات اجرایی بیمارستان را تأمین میکند. این برج دسترسی و خروجی اضطراری بین دو بال مراقبت‌های حاد بیمارستان را تأمین می‌کند. در شکل ۱ به بال‌های مراقبت‌های حاد بیمارستان باعنوان بال C و بال D اشاره شده است. برج در دو مرحله ساخته شده است. همکف و دوطبقه اول تا قبل از سال ۱۹۵۹ ساخته شد و به عنوان یک بیمارستان دو طبقه خدمت‌رسانی کرد (ساختمانی که قرار بود ویران شود، در شکل ۱ نشان داده شده است). سه طبقه باقیمانده و پنت هاوس تمام مکانیکی بعد از سال ۱۹۵۹ ساخته شد تا برای بال C و بال D خدمت رسانی کند. برج تا قبل از سال ۱۹۷۳ ساخته شد و بنابراین تحت کنترل فعالیت ایمنی لرزه ای بیمارستان Alquist و دیگر قوانین مربوط به مقررات اجرایی استانداردهای ساختمان (قسمت I، عنوان ۲۴، آیین‌نامه مقررات کالیفرنیا) بود. ساختمان دو طبقه ادغام شده با برج درحال حاضر توسط دفتر برنامه ریزی سلامت و توسعه ایالتی (OSHPD) در رده عملکرد لرزه ای نوع ۱ (SPC۱) دسته بندی شده است که تخریب آن را ضروری می‌داند. OSHPD یک ساختمان با عملکرد SPC۱ را دارای ریسک فروریزش قابل توجه و به عنوان خطری برای عموم پس از یک زلزله قوی تعریف می‌کند.