جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


بارگذاری پل ها
ناموجود
۵۰,۰۰۰ریال

بارگذاری پل ها


ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۳۹
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
برای پل ها، اغلب بایستی پدیده ها و رخدادهایی که عموماً در سازه های ساختمانی از آنها چشم پوشی می گردد، را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، اثرات نشست نامتقارن پایه های پل بایستی کاملاً مورد توجه طراحان و محاسبان پل باشد، در صورتی که در ساختمان ها به ندرت مورد توجه طراحان قرار می گیرد و عموماً از آن صرف نظر می شود. این نوع از بارگذاری و موارد دیگری که مربوط به بارگذاری پل ها می شوند همگی در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انواع مختلف بارگذاری که بایستی در طراحی پل ها مد نظر قرار گیرد، به صورت خلاصه شده و مدون در جدول ۲-۱ ارائه شده اند. دیگر انواع بارگذاری ها که می تواند رخ دهد اما در اینجا به آنها اشاره ای نشده است از جمله موارد استثناء می باشند (مانند بار برف) و بارهای حین ساخت. از جمله منابع مهم دیگر بارگذاری ها، فشار زمین بر سازه فرعی می باشد. این مورد نیز در فصل چهارم، در فصل مربوط به پل های پیوسته مورد بحث قرار گرفته اند. دو آیین نامه اجرایی که در این فصل به وفور از آنها استفاده شده است عبارتند از، (EN ۱۹۹۱-۱ ۲۰۰۲ and EN ۱۹۹۱-۲ ۲۰۰۳) Eurocode ۱ و استاندارد آشتو امریکا (AASHTO ۲۰۱۰). این ایبوک ، ترجمه فصل دوم کتاب تحلیل عرشه پل ها می باشد.