جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


راهنمای جوش و اتصالات جوش
۷۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

راهنمای جوش و اتصالات جوش


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۶۷۲
ویرایش/شماره چاپ:
نهم
مجموع آراء:
★★★★★
۱ رای
زیرشاخه:
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی( ویراست سوم) اثر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تغییرات عمده در فلسفه طراحی اتصالات جوشی درساختمانهای فولادی درچندسال اخیر، ازیک طرف و همچنین اخذ بازخوردهای قابل توجه از مهندسین شاغل درحرفه ازطرف دیگر، ضرورت تجدیدنظر این کتاب را ایجاب نمود. تغییرات اعمال شده در این مجلد به شرح زیر می باشند: درفصول ۱ تا ۴ تغییرات عمده ای انجام نشده و فقط جابجایی ها یی در پاراگراف ها به منظور یک دست شدن کتاب انجام شده است فصل ۵ تحت عنوان "عیب های جوش" به عنوان فصل جدید به کتاب اضافه شده است. موضوعات این فصل در فصول قبلی به طورپراکنده ارائه شده بود و تشخیص داده شده برای استفاده بهتر، تمامی موارد دریک فصل مستقل قرار گیرند. درفصول۶ و۷تغییرات عمده ای انجام نشده است و کم و بیش مشابه گذشته می باشد. فصل های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ مورد تغییرات اساسی قرار گرفتند تامنطبق بر مسائل روز گردند. این تغییرات به خصوص در فصل ۱۱ چشمگیر می باشدو علاوه بر اصلاح مطالب قبیلی، موارد جدید و متعددی به آن اضافه شده است. فهرست مطالب ۱. معرفی جوشکاری ساختمانی ۲. وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی ۳. الکترود ۴. طراحی درز جوش ۵. عیب های جوش ۶. تغییر شکل های ناشی از جوشکاری ۷. بازرسی جوش – بازرسی چشمی(عینی) ۸. آزمایش های ارزیابی ۹. مسائل اجرایی در کارهای فولادی ۱۰. طراحی جوش ۱۱. طراحی اتصالات ۱۲. جوش درزهای استاندارد ۱۳. تعداد عبور ۱۴. کنترل کیفی در ساختمان های کوچک ۱۵. برنامه ریزی آزمایش ها پیوست ۱ مشخصات هندسی نیمرخ های ساختمانی پیوست ۲ فرم های استاندارد پیوست ۳ آزمون جوشکاران ساختمانی طبق استاندارد ملی ایران واژه نامه انگلیسی به فارسی