جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مطالعات موردی در پل ها
ناموجود
۵۰,۰۰۰ریال

مطالعات موردی در پل ها


ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۷
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
کارایی روش‌های احتمالاتی را برای تعیین سطح ایمنی سازه‌ها در فصل ۸ ملاحظه کردید. برای سازه‌هایی که با استفاده از ارزیابی‌های جبری در مرز شکست و خرابی قرار گرفته‌اند، این احتمال وجود دارد که روش‌های آنالیز احتمالاتی برای آن‌ها ظرفیت کافی را در حالت‌های بحرانی نشان دهد. در سازه‌های خاص، ایمنی واقعی با ایمنی مورد نیاز و مورد انتظار ما مقایسه می‌شود نه با یک حالت کلی از ایمنی. این فصل کاربرد این روش‌ها را با استفاده از مثال‌هایی از ۳ سازه خاص پل نشان می‌دهد. هر سه این پل‌ها با استفاده از روش‌های ارزیابی جبری در مرز شکست و خرابی قرار گرفته‌اند، در حالی که با استفاده از ارزیابی‌های احتمالاتی پاسخ‌های مناسبی را برای آن‌ها نشان می‌دهد. این ایبوک ، ترجمه شده از فصل نهم کتاب تحلیل عرشه پل ها می باشد.