جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


راهنمای بین المللی چینه شناسی
۱۲۰,۰۰۰ریال
ناموجود

راهنمای بین المللی چینه شناسی


نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۱
تعداد صفحه:
۲۸۰
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل يكم: مقدمه فصل دوم: مباني‌ طبقه‌بندي چينه‌شناسي فصل سوم: تعاريف و روش‌ها فصل چهارم: استراتوتايپ و مكان‌هاي نمونه فصل پنجم: واحدهاي سنگ‌چينه‌شناسي فصل ششم: واحدهاي محدود به ناهمسازي فصل هفتم: واحدهاي زيست‌چينه‌شناسي فصل هشتم: واحدهاي قطبيت مغناطيس‌چينه‌شناسي فصل نهم: واحدهاي زمان‌چينه‌شناسي فصل دهم: ارتباط بين انواع مختلف واحدهاي چينه‌شناسي.