جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی سازه های فولادی جلد اول
۶۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

طراحی سازه های فولادی جلد اول


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۶۱۰
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
این کتاب براساس آیین نامه فولاد آمریکا تدوین گردیده است. دو روش طراحی سازه های فولادی در آیین نامه AISC مورد استفاده قرار می گیرند: روش ضرایب بار و مقاومت( LRFD) و روش مقاومت مجاز( ASD). این دو روش از سال ها پیش در طراحی سازه های فولادی مورد استفاده قرار می گرفتند و دارای آیین نامه های مجزا بودند. در آخرین تجدید نظر آیین نامه فولاد آمریکا، دو روش مزبور به طور همزمان و با یک نگرش کلی مورد بررسی قرار می گیرند. این نگرش سبب درک بهتر از مفاهیم و روابط مورد استفاده در طراحی سازه های فولادی می شود.