جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


آرماتوربندی
۱۳۰,۰۰۰ریال
ناموجود

آرماتوربندی


نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۱۳۰
ویرایش/شماره چاپ:
چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل اول: مفاهیم پایه فصل دوم: مکان و کاربرد آرماتور در بتن فصل سوم: عایق کاری صوتی فصل چهارم: آرماتورهای تولید شده فصل پنجم: میلگرد گذاری اجزای سازه های بتنی فصل ششم: برش، خم و وصله میلگردها فصل هفتم: مهار میلگردها فصل هشتم: ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی