جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت ۱ : مدیریت کارگاهی مواد و مصالح
۵۹,۰۰۰ریال
ناموجود

آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت ۱ : مدیریت کارگاهی مواد و مصالح


ناشر:
مقدس ، خدمات فرهنگی پارسه (پارسه نو)
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۰
تعداد صفحه:
۱۶۰
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای