جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


کتاب خاکستری بتن: نظارت بر اجرای سازه های بتنی
ناموجود
رایگان

کتاب خاکستری بتن: نظارت بر اجرای سازه های بتنی


نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۱
تعداد صفحه:
۴۲۲
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در تهیة این کتاب سعی شده مطالب بیشتر گرایش عمومی و کاربردی داشته باشند و مشخصات فیزیکی، شیمیایی کمتر ذکر شود و بیشتر به مواردی که بتواند با وسایل عمومی و با اجرای درست به حداقل های استاندارد در سطح کشور دست یافت و عملکرد نیروی انسانی را به سمت صحیح هدایت کرد و نیز برای اکثر دست-اندرکاران کارهای بتنی قابل استفاده باشد بپردازد. آنچه در این کتاب می خوانید ( فهرست مطالب) : گام اول موارد ایمنی در کار گام دوم اصول تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان گام سوم ماشین آلات کارهای بتنی و تدارکات گام چهارم سنگدانه ها گام پنجم سیمان گام ششم آب مصرفی در بتن گام هفتم میلگردها گام هشتم قالب بندی گام نهم آرماتوربندی گام دهم مواد افزودنی گام یازدهم طرح اختلاط بتن و مخلوط کردن آن گام دوازدهم انتقال بتن گام سیزدهم ریختن بتن در هوای معتدل گام چهاردهم بتن ریزی در هوای سرد گام پانزدهم بتن ریزی در هوای گرم گام شانزدهم نمونه برداری گام هفدهم ارتعاش دادن بتن و متراکم کردن آن گام هجدهم درزهای اجرایی گام نوزدهم قالب برداری گام بیستم عمل آوری بتن تازه در هوای معتدل گام بیست و یکم عمل آوری بتن تازه در هوای سرد گام بیست و دوم عمل آوری بتن تازه در هوای گرم گام بیست و سوم پرداخت بتن گام بیست و چهارم کنترل کیفیت بتن گام بیست و پنجم بتن های ویژه گام بیست و ششم دوام سازه های بتنی