جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


دستنامه مهندسی زلزله۴: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله
ناموجود
ناموجود

دستنامه مهندسی زلزله۴: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۲۲۷
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران باید به دروس و سرفصل‌های مربوط به مهندسی زلزله و طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله توجه خاصی شود. تدوین کتاب‌های درسی منطبق با سرفصل‌های مناسب از فعالیت‌های مهم در این راستا است. به منظور انجام وظيفه در راستاي اين رسالت، اينجانب بر آن شدم تا بر اساس دستاوردهاي مهندسي زلزله و با توجه به تجربيات مربوط به زلزله هاي گذشته، دوره ی «دستنامه ی مهندسي زلزله» را به جامعه ی مهندسي عمران و معماري کشور تقديم کنم. اين دوره شامل مجموعه ی نسبتاً کاملي از مطالب علمي اين زمينه است. کتاب حاضر چهارمین کتاب از اين سري بوده و در ده فصل و دو پیوست تدوين شده است.