جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


دستنامه مهندسی زلزله ۲۵: تحلیل غیرخطی سازه‌ها
۷۰۰,۰۰۰ ریال
رایگان

دستنامه مهندسی زلزله ۲۵: تحلیل غیرخطی سازه‌ها


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۳۶۸
ویرایش/شماره چاپ:
سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
کتاب حاضر در هفت فصل و دو پیوست تدوین شده است.تحلیل غیرخطی سازه ها به منظور درک رفتار نسبتاً دقیق و پیش بینی قابل قبول رفتار سازه ها در زلزله ضروری است. مهم ترین ابزار در مطالعات آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها، تحلیل غیرخطی است. تحلیل غیرخطی را می توان به روش های استاتیکی و دینامیکی انجام داد.