جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی وتنظیم صدا )
۹۵,۰۰۰ ریال
۲۰,۰۰۰ریال

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی وتنظیم صدا )


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۹۶
ویرایش/شماره چاپ:
دوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان : عایق بندی و تنظیم صدا (ویرایش سوم ۱۳۹۶)