جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها )
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰,۰۰۰ریال

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها )


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۷۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول ، ویرایش دوم
مجموع آراء:
★☆☆☆☆
۱ رای
زیرشاخه:
مبحث۲۰ - مقررات ملی ساختمان -علائم وتابلوها- ویرایش دوم ۱۳۹۶