جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ( مراقبت ونگهداری از ساختمان ها )
۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰,۰۰۰ریال

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ( مراقبت ونگهداری از ساختمان ها )


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۷۸
ویرایش/شماره چاپ:
دهم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم (مبحث ۲۲) : مراقبت ونگهداری از ساختمان ها ساختمان يك سرمايه ملّي است و عدم كنتر لهاي لازم پس از ساخت آن، خسار تهاي جبران ناپذيري بر اقتصاد هر كشور بر جاي م يگذارد. اجزاي ساختمان شامل بخش هاي مختلف معماري، سازه، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي در طول عمر مفيد خود، بر اثر عوامل ناشي از شرايط جوي و خطرات طبيعي مانند زلزله، سيل و طوفان، قصور در نگهداري، بهره برداري نامناسب، عدم كنترل و بازرسي هاي ادواري از شرايط بهره برداري تأسيسات برقي و مكانيكي و پايداري قطعات نما و ساير اجزاي الحاقي ساختمان، عدم كنترل شرايط پي، خاك زير شالوده و ديوارهاي بناهايي كه در مجاورت ساختما نهاي در حال ساخت يا تجديد بنا هستند، ممكن است دچار فرسودگي زودرس و از دست دادن عملكرد صحيح خود از نظر ايمني و بهداشت شوند. از اين رو براي نگهداري از ساختمان و اجزاي آن نياز به تدوين و ترويج ضوابط و مقرراتي است تا بر اساس آن، اشخاص ذيصلاحي كه در اين مبحث تعيين شده اند، بتوانند عملكرد صحيح ساختمان را در طول عمر مفيد آن كنترل نموده و در صورت نياز اقدام به تعمير يا تقويت اجزاي آسيب ديده نمايند.