جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان )
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰,۰۰۰ریال

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان )


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۱۱۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول ، ویرایش سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان : الزامات عمومی ساختمان - ویرایش سوم ۱۳۹۶