جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


دستورالعمل ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
۱۰۰,۰۰۰ریال
ناموجود

دستورالعمل ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود


ناشر:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۵۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
گروه ضابطه، آئین نامه و دستورالعمل میباشد