جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح وفراورده های ساختمانی)
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰,۰۰۰ریال

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح وفراورده های ساختمانی)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۸۶
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث پنجم - مقررات ملی ساختمان - ویرایش ۱۳۹۶