جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مبحث سوم مقررات ملی مبحث (حفاظت ساختمان در مقابل حریق)
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰,۰۰۰ریال

مبحث سوم مقررات ملی مبحث (حفاظت ساختمان در مقابل حریق)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۲۱۴
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم ، ویرایش سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
مبحث سوم - مقررات ملی ساختمان : حفاظت ساختمان در مقابل حریق ( ویرایش سوم ۱۳۹۵ )