جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم ۲۷۱۸
۲۴۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم ۲۷۱۸


نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۴۸۰
ویرایش/شماره چاپ:
چهارم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود : جلد دوم فهرست پپشگفتار مترجم بخش ۳ تحلیل اجزاء محدود مسائل دو بعدی فصل ۸ مسائل تک متغیر فصل ٩ توابح میان یابی، انتگرال گیری عددی و ملاحظات مدل سازی الاستیسیته صفحه ای فصل ١١ جریان شاره های تراکم ناپذیر چسبنده فصل ۱۲ خمش ورق های الاستیک فصل ۱۳ اجرای کامپیوتری بخش ۴ مطالب ویژه فصل ۱۴ مدل های پس ماند – وزنی اجزا، محدود و مدل های اجزاء محدود غیرخطی و مسائل سه بعدی مراجع برای مطالعات بیشتر ضمیمه برنامه کامپیوتری FEMIDV۲ واژه نامه