جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


بارهای طراحی سازه ها
۴۲۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

بارهای طراحی سازه ها


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۴۲۲
ویرایش/شماره چاپ:
دوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در فرآیند طراحی سازه ها به منظور تامین اهداف عملکردی آن ها، بارگذاری سازه و آشنایی با بارهای وارد بر سازه و چگونگی تعیین مقادیر بارهای طراحی سازه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. اگر چه آشنایی با چگونگی تعیین بارهای طراحی سازه هابر مبنای آیین نامه های طراحی امری ضروری برای یک مهندس طراح است، ولی این مهارت تنها زمانی مفید واقع می شود که طراح با چگونگی اعمال این بارها بر سازه ها در فرآیند طراحی سازه تسلط کافی داشته باشد. این امر مستلزم آشنایی با اصول و مبانی بارگذاری و تعیین بارهای وارد بر سازه می باشد. نکته ویژه این کتاب ارائه مطالب تکمیلی و جدید در زمینه عدم قطعیت بار و مقاومت، بارهای زنده، بخصوص بار برف، بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله و نیز مطالبی برای سیستم های مقاوم در برابر بارهای مقاوم در برابر بارهای قائم و جانبی و روش های تقریبی و دقیق تحلیل این سیستم ها است.مفاهیم پایه و مقدماتی بارگذاری سازه ها بصورتی ساده و قابل فهم برای مهندسین و دانشجویان مهندسی بیان شده اند.