جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


راهنمای شهرک سازی: بررسی قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با تاسیس شهرک در ارگان های ذیربط: جلد دوم
ناموجود
ناموجود

راهنمای شهرک سازی: بررسی قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با تاسیس شهرک در ارگان های ذیربط: جلد دوم


ناشر:
-
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۲۹۲
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه: