جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


خطرات پدیده های ژئوتکنیک لرزه ای و انتخاب ساختگاه ایمن برای ساختمان ها
ناموجود
ناموجود

خطرات پدیده های ژئوتکنیک لرزه ای و انتخاب ساختگاه ایمن برای ساختمان ها


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۰
تعداد صفحه:
۱۶
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای