جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


آیین نامه ۲۸۰۰ ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی
ناموجود
رایگان
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

آیین نامه ۲۸۰۰ ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۹۰
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
★★★☆☆
۲ رای
یین نامه ۲۸۰۰ ویژه آزمون محاسبات یک مجموعه کامل از نکات و مفاهیم آیین نامه ۲۸۰۰ ویژه آزمون محاسبات است که شامل ۱۸ فصل است که در ۹۰ صفحه توسط جناب آقای دکتر حسین زاده اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، و در بهار سال ۱۳۹۶ تالیف شده است. در حال حاضر جزوه آیین نامه ۲۸۰۰ ویژه آزمون محاسبات در کلاسهای ایشان تدریس میشود. در ۱۸ فصل به شرح زیر تدوین شده است. فصل ۱: مقدمه فصل ۲: كليات فصل ۳: نامنظمی فصل ۴: سيستم هاي باربر جانبي فصل ۵: نيروي زلزله استاتيكي فصل ۶: تحليل ديناميكي طيفي فصل ۷: زلزله متعامد ۳۰-۱۰۰ در سازه فصل ۸: واژگوني فصل ۹: اجزاي غيرسازه اي (متصل به سازه) فصل ۱۰: سازه های غیر ساختمانی در سازه فصل ۱۱: نیروی قائم زلزله فصل ۱۲: ضریب نامعینی فصل ۱۳: زلزله سطح بهره برداري فصل ۱۴: ديافراگم فصل ۱۵: تغيير مكان جانبي طبقات فصل ۱۶: اثر P-Delta در سازه فصل ۱۷: درز انقطاع فصل ۱۸: مركز سختي و مركز جرم طبقات