جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ناموجود
۱۰۰,۰۰۰ریال

ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
۱۷
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در این مدل به بررسی سرعت زاویه ای میپردازیم.در نرم افزار آباکوس هر مدل نکات خاص خود را دارد ولی در عین حال سعی بر این است که نکات کلی و کلیدی را بازگو شود.