جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ارزیابی لرزه ای سقف های کاذب پانل گچی با استفاده از میز لرزه و آنالیز المان محدود
ناموجود
۳۰,۰۰۰ریال

ارزیابی لرزه ای سقف های کاذب پانل گچی با استفاده از میز لرزه و آنالیز المان محدود


ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۳
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در زلزله‌های گذشته ایالات متحده آمریکا سقف های کاذب مشبک دچار خسارات قابل توجهی شده اند. در مقابل شواهد اندکی از بروز خسارت در سقف‌های کاذب پانل گچی وجود داشته است. بر اساس چنین شواهدی، آیین‌نامه‌های ساختمانی در ایالات متحده آمریکا الزامات طراحی را برای سیستم مشبک توصیه می‌کنند، در حالی که در مورد سقف های کاذب پانل گچی معمولاً آیین نامه ها قضاوت مهندسی طراح را ارجح می دانند. آسیب‌های وارد شده به سقف های کاذب پانل گچی در جریان زلزله های اخیر در ژاپن و ایالات متحده آمریکا موجب بروز این سؤال می شود که آیا توصیه‌های آیین‌نامه ایالات متحده آمریکا برای این سیستم کافی است یا خیر؟ برای پی بردن به عملکرد لرزه ای سیستم پانل گچی مطالعه گسترده ای اخیراً به اتمام رسیده است. این مطالعه شامل چهار بخش بوده است: (۱) آزمایش سیستم پانل گچی در آمریکا و خارج از آن (۲) آزمایش میز لرزه سیستم سقف کاذب پانل گچی (۳) آزمایش استاتیکی اجزای کلیدی سیستم (۴) آنالیز المان محدود سیستم پانل گچی. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که سیستم پانل گچی بسیار قوی‌تر از سیستم مشبک عمل کرده و می‌تواند زمین‌لرزه‌های بزرگتری را قبل از بروز خسارت متحمل شود.