جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


حل مسائل اساسی دینامیک سازه ها
ناموجود
ناموجود

حل مسائل اساسی دینامیک سازه ها


ناشر:
انگیزه
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۰
تعداد صفحه:
۳۴۱
ویرایش/شماره چاپ:
دوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
براساس کتاب دینامیک سازه تالیف چوپرا و ترجمه شاپور طاحونی، کتاب دینامیک سازه خسروبرگی و مراجع دیگر