جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Studying the seismic behavior of gate braced frames by incremental dynamic analysis (IDA)
ناموجود
رایگان

Studying the seismic behavior of gate braced frames by incremental dynamic analysis (IDA)


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
۲۰۱۴
تعداد صفحه:
۱۰
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای