جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Bolt Shear Design Considerations
ناموجود
رایگان

Bolt Shear Design Considerations


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله ملاحظات طراحی برشی پیچ‌ها مطرح می‌شود. تحول در ظرفیت برشی پیچ‌ها، روش LRFD را ایجاد نمود و داده‌های آزمایشی که از برنامه‌های تحقیقاتی حاصل می‌شد، برای تدقیق و تطبیق پیچ‌های پرمقاومت مثل ASTM A۳۲۵ و A۴۹۰ استفاده می‌شود. در این مقاله فقط به حالت‌های حدی برشی پیچ‌ها پرداخته می‌شود و با موضوع ظرفیت باربری و حالتها حدی گسیختگی پرداخته نمی‌شود.