جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


آمار فضایی و زمین آمار
ناموجود
۱۲۰,۰۰۰ریال
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

آمار فضایی و زمین آمار


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۴۰۰
تعداد صفحه:
۲۰۶
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
امروزه بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با دانش زمین¬آمار و آمار فضایی که هریک از آن ها خصوصیت اندیشگی خاص خود را دارند، توسط بسیاری از تحلیلگران مکانی مورد استفاده قرار می-گیرند. اما در این بین نکته اساسی، در مفهوم سازی و کاربرد مفاهیم در دانش آمار فضایی و زمین آمار است؛که هم مفاهیم و هم کاربرد آن مورد استفاده قرار میگیرد. قاعدتا بر پایه نوعی نگرش و اندیشه به کار گرفته می شوند. بنابراین، تنها با به کارگرفتن مفاهیم و اصطلاحات و تحلیل های آن، بدون توجه به بنیادهای زیربنیایی و تبیین اندیشگی آمار فضایی و زمین آمار، نه تنها در تحلیل ها و مطالعات مفید به فایده نخواهند بود، بلکه باعث ایجاد سردرگمی و تحلیل نامناسب خواهد شد. کتاب حاضر ترجمه فصل هایی از کتاب Spatial Statistics & Geostatistics و Geostatistics for Environmental Scientists است. همچنین مترجمان در راستای غنی شدن محتوای کتاب نوشته¬های را از طریق پژوهش به فصل های مختلف کتاب افزوده اند. این کتاب در ۹ فصل صورتبندی شده است. و هرفصل به بررسی مفاهیم، کاربردها و تبیین تحلیل های مرتبط با آمار فضایی و زمین آمار اختصاص داده شد. این کتاب با توجه به اهمیت و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر آمار فضایی و زمین آمار برای مهندسین، دانشجویان و کارشناسان و به منظور ارتقاء سطح دانش تئوری و فنی تهیه گردیده است. در این مختصر کوشش شد، تنها به عنوان فتح یابی تازه، به معرفی دانش آمار فضایی و زمین آمار پرداخته شود. این نگاه قاعدتا نیازمند نظرات سازنده و کارآمد تمامی اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و تحلیلگران مکانی مرتبط با آمار فضایی و زمین آمار است.