جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


راهنمای جامع مبحث ۱۳
ناموجود
ناموجود
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

راهنمای جامع مبحث ۱۳


نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مشتمل بر بیش از ۷۰۰ تصویر کاربردی توضیح خط به خط تمامی آیین نامه های مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان بر اساس آخرین ویرایش آن