جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Allowable Stress for Bending Members
ناموجود
رایگان

Allowable Stress for Bending Members


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
در این مقاله در مورد تنش مجاز برای اعضای خمشی بحث می‌شود. تنش خمشی مجاز یک پارامتر طراحی بسیار مهم است. که نه فقط در طراحی تیر، بلکه در مورد ستون‌ها زمانی‌که تحت تاثیر نیروی محوری و لنگر خمشی هستند‌نیز کارا می‌باشد.